Referater

Greve Frimærke Klub

Greve Frimærke Klubs referater


Årsberetning for Greve Frimærkeklub den 2o. februar 2020Den 21. marts 2019 holdt Erik Hansen foredrag om Rusland 1909 udgaven. Det var et fint foredrag.


Ved sæsonafslutningen startede vi med spisning, og derefter spillede vi banko. Der var fine frimærkepræmier. Der var også 7 mødepræmier, der blev uddelt. En rigtig hyggelig aften.


Sidste sommer kørte Carl Erik, Inga, Erik og jeg igen til Faxe frimærkehandel og købte præmier til hele sæsonen. Vi fik dem til en god pris, og det er mit indtryk, at vinderne af præmierne er godt tilfredse.


Den nye sæson startede den 5. september 2019.


Den 3. oktober var der storformidling og det gik fint.


Den 31. oktober havde vi Discountaften, hvor de kom fra Roskilde frimærkeklub. De havde mange bøger med, vi kunne plukke i. Det var meget vellykket, og der blev solgt for ca. kr. 1.500,00.


Den 14. november havde vi loppemarked. Også da blev der handlet flittigt.


Den 28. november holdt Erik Hansen foredrag om Rø-Bornholm, Slægt, postkort og filateli. Det var rigtig interessant. En anden måde at samle frimærker på, en meget flot samling.


Til vores juleafslutning den 12. december afholdt vi banko med fine præmier: And, flæskesteg, vin og kaffe. Desuden var der et ekstra spil, hvor der var en flaske snaps på højkant, som Inga havde doneret. Til lotteriet var der 2 meget flotte juledekorationer og 2 store julekurve. Klubben gav kaffe og småkager. Der var et rigtig pænt fremmøde, og det glædede bestyrelsen.


Den 6. februar 2020 havde vi igen storformidling. Der var 47 lot, og det meste blev solgt.


Vi er 18 til 23 medlemmer til vores mødeaftener, og der bliver byttet flittigt. Vi har lotteri og formidling alle aftener. Jeg synes, at vi har det rigtig hyggeligt.


Vi har igen i år søgt kommunen om et tilskud på kr. 2000,00, som blev bevilget.


Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde.
En stor tak skal også lyde til Per Nielsen, som er auktionarius, og det gør han rigtig godt.

 

 

Formand Mette Juel Christensen                                     

Referat af generalforsamlingen den 20. februar 2020

 

Formanden bød velkommen til 21 fremmødte medlemmer.

 
Dagsorden iflg. Vedtægterne § 8.


1 valg af dirigent


2 formandens beretning


3 kassererens beretning


4 indkomne forslag


5 valg af bestyrelse


6 eventuelt1) Erik Hansen blev valgt som dirigent og takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet korrekt, og da ingen protesterede, erklærede han generalforsamlingen for beslutningsdygtig.


2) Formandens fremlægning af årsberetning blev godkendt, og hun tilføjede, at klubben har 40 medlemmer.


3) Kassererens fremlægning af regnskabet blev godkendt.


4) Per Nielsen kom med et forslag. For at forøge medlemmernes viden og samlinger bør bestyrelsen gå på frimærkeaktion for at købe interessante effekter og derefter sælge dem på formidlingen.  Det blev hermed vedtaget.


5) Valg af bestyrelse iflg. vedtægterne:


- Kasserer, Carl Erik Larsen, der modtog genvalg, blev valgt.


- Bestyrelsesmedlem, Erik Lassen, der modtog genvalg, blev valgt.


- Bestyrelsesmedlem, Inga Ellborg, der modtog genvalg, blev valgt.


- Valg af suppleant, Carsten Skov Pedersen, der modtog genvalg.


- Valg af revisor, Kim Sillemann, der modtog genvalg.


- Valg af revisorsuppleant, Bent Kelm, der modtog genvalg.


6) Erik Hansen spurgte, om medlemmer ikke skulle have et diplom, når man havde været medlem i 25 år eller mere. Det vil bestyrelsen undersøge.
Erik Hansen opfordrede medlemmerne til at læse de nyindkøbte bøger, Dansk Posthistorisk Håndbog, Poststempler og Posthistorie og takster.
Erik Hansen opfordrede medlemmerne til at fortælle og vise, hvad og hvordan de samler.
     


Der var ikke yderligere under evt. og dirigenten takkede for god ro og orden.
 
Copyright © All Rights Reserved